ÅGAB Syd AB, 040 – 28 74 80, info@agabsyd.se

ÅGAB’s produkter...

-Här finns våra anläggningar i Skåne...

-Det är vi som är ÅGAB...

Jordbruk och Handelsträdgårdar

Från grusad vång, till plattsatt gång och allt däremellan!

Industri, Bygg och Entreprenad

Jord

Återvunnen jord som passar bra till rabattplanteringar.
Regional tillverkad jord som blandats upp med sand och kompost.

Volymvikt: 0,77 m3/ton

1.165:-/storsäck

 

 

Matjord, siktad

Återvunnen jord som passar bra till rabattplanteringar.
Regional tillverkad jord som blandats upp med sand och kompost.

Volymvikt: 0,77 m3/ton

1.165:-/storsäck

 

 

Rotogräsfri jord

Återvunnen jord som passar bra till rabattplanteringar.
Regional tillverkad jord som blandats upp med sand och kompost.

Volymvikt: 0,77 m3/ton

1.165:-/storsäck