ÅGAB Syd AB, 040 – 28 74 80, info@agabsyd.se

ÅTERVINNING - hela vägen tillbaka och om igen

Från grusad vång, till plattsatt gång och allt däremellan!

Provtagning och Konsulttjänster

Jordbruk och Handelsträdgårdar

Plantering, Trädgård och Lekplatser

Industri-, Bygg- och Entreprenadprojekt

Vi står lika stadiga i den skånska myllan som på asfalt!

Lilla Stenskolan

Detta är skillnaden mellan grus och makadam

Det finns två typer av stenmaterial som ofta förväxlas; singel, grus och makadam. Eftersom grus har formats av vatten, har kornen en rund form och är inte lika kantig som makadam. Det är det som gör att användningsområdena skiljer sig åt mellan de båda. Grus och makadam är en ändlig naturresurs. Använd därför dessa med förstånd och måtta, så att även kommande generationer kan ta del av dem. ÅGAB har återvunnet material som många gånger kan ersätta dessa material – var en återvinnare genom att spara både miljö och pengar.