ÅGAB Syd AB, 040 – 28 74 80, info@agabsyd.se

ÅTERVINNING - hela vägen tillbaka och om igen

Från grusad vång, till plattsatt gång och allt däremellan!

Provtagning och Konsulttjänster

Jordbruk och Handelsträdgårdar

Plantering, Trädgård och Lekplatser

Industri-, Bygg- och Entreprenadprojekt

Vi står lika stadiga i den skånska myllan som på asfalt!

Grus och Sand

Vi erbjuder grus och sand för alla typer användning, återvunnet och jungfruligt material.

Grus är ett naturmaterial som huvudsakligen förekommer där inlandsisen dragit fram. Materialet hämtas till exempel från rullstensåsar och siktas i olika kornstorlekar.

Grus används som:
•  Vägmaterial och i betongblandningar
•  Fyllnadsmaterial och vid murnings- och putsarbeten
•  Till vattenreningsfilter och på stränder
•  Till lekplatser, som prydnadsgrus, till golfbanor och som dressand på grönytor

Eftersom den viktigaste gruskällan i Sverige är våra rullstensåsar, krävs det en täktplan som preciserar hur utvinningen ska ske samt en plan för hur täkten ska efterbehandlas. Här finns det stora möjligheter att spara både på ekonomin och på vår miljö. Fråga oss gärna då vi har stor erfarenhet av såväl stora som små projekt.