ÅGAB Syd AB, 040 – 28 74 80, info@agabsyd.se

ÅTERVINNING - hela vägen tillbaka och om igen

Från grusad vång, till plattsatt gång och allt däremellan!

Provtagning och Konsulttjänster

Jordbruk och Handelsträdgårdar

Plantering, Trädgård och Lekplatser

Industri-, Bygg- och Entreprenadprojekt

Vi står lika stadiga i den skånska myllan som på asfalt!

Makadam

Vi har makadam för alla typer av applikationsområden

Makadam är ett stenmaterial som hämtas ur berg genom att man spränger loss stenar och krossar dem till olika storlekar. Korn mindre än 2 mm siktas bort, resten sorteras efter storlek. Makadam har en ojämn kornform, förutom stenens geologiska sammansättning, vilket gör att kornen låser varandra när materialet packas. Det ger en bra stabilitet som lämpar sig för en rad olika användningsområden.

Makadam används:
•  Vid vägkonstruktioner i form av förstärkningslager, bärlager, slitlager samt vid
   asfalttillverkning
•  Som ytbeläggning på gångvägar och planer där en viss karaktär önskas
•  Som betong och asfalt
•  Som dränering runt och under hus