ÅGAB Syd AB, 040 – 28 74 80, info@agabsyd.se

ÅTERVINNING - hela vägen tillbaka och om igen

Från grusad vång, till plattsatt gång och allt däremellan!

Provtagning och Konsulttjänster

Jordbruk och Handelsträdgårdar

Plantering, Trädgård och Lekplatser

Industri-, Bygg- och Entreprenadprojekt

Vi står lika stadiga i den skånska myllan som på asfalt!

ÅGAB’s Provtagning och Konsulttjänster

Miljömyndigheterna kräver att prover tas innan större byggprojekt startar. Vi ser
gärna att vi får analysresultaten tidigt för att kunna skicka massorna till rätt mottagning.
Saknas analyser tar vi prover med fältinstrument, samt samla in prover för analyser.

Affärssegmentet Industri, Bygg och Entreprenad

Alla större byggprojekt omfattas av kraven från våra miljömyndigheter på att provtagning ska tas före start. Detta för att man ska undvika obehagliga och kostsamma överraskningar längre fram i projektet.

Jordbruk & Handelsträdgårdar, återkommande kunder

Vi erbjuder dem avancerade analyser och provtagning av odlingsbar mark. Ett gediget förarbete optimerar och säkerställer
en god skörd. Vi hjälper våra kunder hela vägen och ombesörjer med all nödvändig dokumentation.

Plantering, Trädgård och Lekplatser

På gång med anläggning av ny trädgård med rabatter, gräsmattor, sandlådor, plattsätta olika ytor? Vi erbjuder inte bara jord,
sand och grus för detta ändamål. Vi har också ett stort sortiment av plattor marksten och gräs.