ÅGAB Syd AB, 040 – 28 74 80, info@agabsyd.se

ÅTERVINNING - hela vägen tillbaka och om igen

Från grusad vång, till plattsatt gång och allt däremellan!

Provtagning och Konsulttjänster

Jordbruk och Handelsträdgårdar

Plantering, Trädgård och Lekplatser

Industri-, Bygg- och Entreprenadprojekt

Vi står lika stadiga i den skånska myllan som på asfalt!

Våra anläggningar

Här finns våra anläggningar

Vi har fem återvinningsanläggningar runt om i Skåne. Fyra av dessa, ÅGAB i Lund, Skabersjö i Svedala och Utögatan i Malmö, Persåker i Trelleborg är s.k. kompletta anläggningar, vilket innebär att våra kunder kan både tippa in och lasta ut material. Dessa återvinningsanläggningar är strategiskt utlokaliserade där de behövs mest. Den femte anläggningen, Hedeskoga i Ystad, är något mindre men har, liksom övriga anläggningar, generösa öppettider och bemanning för att våra kunder ska få bästa möjliga service.

 

Utögatan

På Utögatan tar vi emot återvinningsbara massor och schakt. Här finns även en grusterminal. Anläggningen omfattar cirka 1 hektar.

 

Adress:

Utögatan 3, 211 24  Malmö

Telefon:

040-287480

}

Öppettider:

06:45-16:15

Hitta hit:

Visa adress på karta!

Skabersjö

På vår anläggning i Skabersjö har vi vårt kontor. Här tar vi emot återvinningsbart material och bearbetar. Vi säljer: återvunnet material, jord, grus, makadam och ÅGAB-blocken. Anläggningen omfattar cirka 5 hektar och har en full maskinpark.

Adress:

Skabersjövägen 527-0, 233 92 Svedala

Telefon:

040-287480
}

Öppettider:

06:45-16:15

Hitta hit:

Visa adress på karta!

ÅGAB i Lund

Vår anläggning i Lund etablerades 2014 och är cirka 10 000 m2 men utvecklas till 40 000 m2. Här tar vi emot gröna massor som jord, parkschakt, träd och liknande, men även schakt, betong och asfalt.

 

Adress:

ÅGAB i Lund, Sularpsängen 632,            225 92 Lund

Telefon:

040-287480

}

Öppettider:

06:45-16:15

Hedeskoga – Ystad

På vår anläggning i Ystad har vi idag mottagning av schakt, asfalt och betong. Anläggningen är på ca 10.000 m2.  

Adress:

Hedeskoga, Gustavsborgsvägen,                                                                                                                                                              271 99 Ystad

Telefon:

040-287480
}

Öppettider:

06:45-16:15

Hitta hit:

Visa adress på karta!

Persåker – Trelleborg

På vår anläggning i Trelleborg har vi idag mottagning av schakt, jord, asfalt och betong, trä, park- och trädgård mm. Försäljning av ett begränsat sortiment av makadam, förstärkningslager, bärlager, grus, asfaltkross, och jordar både siktade och Hasselfors jordar. Anläggningen är på ca 10.000 m2.  

Adress:

Persåker, Sjöviksvägen 38 231 62, Trelleborg

Telefon:

0410-22800

}

Öppettider:

06:45-16:15

Hitta hit:

Visa adress på karta!