ÅGAB Syd AB, 040 – 28 74 80, info@agabsyd.se

ÅTERVINNING - hela vägen tillbaka och om igen

Från grusad vång, till plattsatt gång och allt däremellan!

Provtagning och Konsulttjänster

Jordbruk och Handelsträdgårdar

Plantering, Trädgård och Lekplatser

Industri-, Bygg- och Entreprenadprojekt

Vi står lika stadiga i den skånska myllan som på asfalt!

Johan Nilsson, VD

Jag heter Johan Nilsson och är företagets VD samt ansvarig för marknad och försäljning. Vill du få kontakt med mig så når du mig via:

0764-66 39 76

040-28 74 82

johan.nilsson@agabsyd.se

Magnus Larsson, Försäljningschef

Jag heter Magnus Larsson och jobbar som försäljningschef. Vill du få kontakt med mig når du mig via:

0764-66 39 57

040-28 74 80 (Växel)

magnus.larsson@agabsyd.se

Carl Holmgren, Anläggningsarbetare

Jag heter Carl och arbetar med underhåll och materialhantering på våra anläggningar. Vill du få kontakt med mig når du mig via:

0761-397369

040-28 74 80 (Växel)

carl.holmgren@agabsyd.se

Mattias Nilsson, Säljare

Jag heter Mattias Nilsson och jobbar som säljare. Vill du få kontakt med mig når du mig via:

0706-880304

040-28 74 89

mattias.nilsson@agabsyd.se

Patrik Buxhoeveden, Produktionschef

Jag heter Patrik von Buxhoeveden och är produktionschef på våra anläggningar dessutom sysslar jag med försäljning. Vill du få kontakt med mig når du mig via:

0703-79 47 52

040-28 74 86

patrik.buxhoeveden@agabsyd.se

Camilla Nilsson, Våg- & transportansvarig

Jag heter Camilla Nilsson och är företagets viktigaste person. Jag ansvarar för vågen, ekonomi och transportplanering. Vill du få kontakt med mig når du mig via:

0722-11 02 15

040-28 74 80 (Växel)

camilla.nilsson@agabsyd.se

Eva Silfverberg, Miljöchef

Jag heter Eva Silfverberg och är kvalitets- och miljöchef. Ansvarar administrativt för tillståndsärenden. Vill du få kontakt med mig når du mig via:

0761-27 55 20

040-28 74 80 (Växel)

eva.silfverberg@agabsyd.se

Thomas Karlsson, Vågadministratör och kundservice

Jag heter Thomas Karlsson och jobbar som vågadministratör och med kundservice. Vill du få kontakt med mig når du mig via:

0764-66 39 62

040-28 74 80 (Växel)

thomas.karlsson@agabsyd.se

Jonas Holmkvist ,Terminalchef för anläggningarna ÅGAB i Lund och Utögatan, Malmö.

Jag heter Jonas och ansvarar för terminalerna ÅGAB i Lund och Utögatan Malmö. Vill du få kontakt med mig når du mig via:

0764-66 39 28

040-28 74 80 (Växel)

jonas.holmkvist@agabsyd.se