ÅGAB Syd AB, 040 – 28 74 80, info@agabsyd.se

ÅTERVINNING - hela vägen tillbaka och om igen

Från grusad vång, till plattsatt gång och allt däremellan!

Provtagning och Konsulttjänster

Jordbruk och Handelsträdgårdar

Plantering, Trädgård och Lekplatser

Industri-, Bygg- och Entreprenadprojekt

Vi står lika stadiga i den skånska myllan som på asfalt!

Schakt & mottag

Vi tar emot schaktmassor som återvinns till nya produkter

ÅGAB tar emot schakt enligt fasta rutiner och ser sedan till att massorna sorteras och saneras.
Kraven från myndigheterna är att man ska kunna spåra varifrån schaktmassorna kommer, var de hamnar efter behandling på anläggningen och sedan vart de tar vägen ut till godkänd tipp-plats. I de fall det krävs så transporterar vi schaktmassor med farligt avfall till deponi. ÅGAB erbjuder också containerlösningar för övrigt avfall (brännbart, gips, isolering, skrot, trä och farligtavfall).

Rutiner vid mottagning

Arbetsledaren ansvarar för att en ursprungskontroll utförs utifrån följande parametrar:

  1. Kund (vem beställer)
  2. Transportör ( vem utför transporten)
  3. Arbetsplats (adress)
  4. Analyser skall krävas ( skall bifogas)
  5. Mängd

Är det ett mindre arbete med begränsade mängder schakt, så utför vi provtagningar och skickar dem till analys.