ÅGAB Syd AB, 040 – 28 74 80, info@agabsyd.se

ÅTERVINNING - hela vägen tillbaka och om igen

Från grusad vång, till plattsatt gång och allt däremellan!

Provtagning och Konsulttjänster

Jordbruk och Handelsträdgårdar

Plantering, Trädgård och Lekplatser

Industri-, Bygg- och Entreprenadprojekt

Vi står lika stadiga i den skånska myllan som på asfalt!

Återvunnet

Vi återvinner olika slags schaktmassor till nya produkter

ÅGAB tar emot och återvinner olika slags schaktmassor. Mottagningen sker under rigorös kontroll och följer gängse lagar och regler. En del schaktmassor kan återanvändas till nya produkter medan andra kräver deponi eller förbränning. Vi säljer också ut Asfaltskross, betongkross i olika fraktioner för olika användningsområden.