ÅGAB Syd AB, 040 – 28 74 80, info@agabsyd.se

ÅTERVINNING - hela vägen tillbaka och om igen

Från grusad vång, till plattsatt gång och allt däremellan!

Provtagning och Konsulttjänster

Jordbruk och Handelsträdgårdar

Plantering, Trädgård och Lekplatser

Industri-, Bygg- och Entreprenadprojekt

Vi står lika stadiga i den skånska myllan som på asfalt!

Vår maskinpark

Våra maskiner för återvinning av schaktmassor

ÅGAB förfogar över en imponerande park med maskiner för återvinning av schaktmassor av olika slag. En del av dessa maskiner kombineras även med transportfordon för olika ändamål. Maskinerna används både på våra stationära anläggningar och på projekt ute ”i fält”.