ÅGAB Syd AB, 040 – 28 74 80, info@agabsyd.se

ÅTERVINNING - hela vägen tillbaka och om igen

Från grusad vång, till plattsatt gång och allt däremellan!

Provtagning och Konsulttjänster

Jordbruk och Handelsträdgårdar

Plantering, Trädgård och Lekplatser

Industri-, Bygg- och Entreprenadprojekt

Vi står lika stadiga i den skånska myllan som på asfalt!

ÅGAB och partners

ÅGAB, partners och delägare

Kunder, medleverantörer, delägare och medarbetare är huvudsakliga intressenter i företaget – var och en med olika krav och förväntningar på oss. Våra kunder finns inom alla näringar, främst i Skåne. Vi bygger vår verksamhet på långsiktiga kundrelationer där partnerskap är ett viktigt inslag. Tre medleverantörer är delägare i ÅGAB Syd AB. Detta stimulerar till ett stort ansvar för det dagliga arbetet och intresse för långsiktig utveckling.

SYSAV hanterar avfall i södra Skåne och ägs av fjorton kommuner. 2016 hade de 306 anställda samt en omsättning på ca. 876 MSEK. 2016 tog de emot 812 000 ton avfall och återvann 92% av mottaget material. Knappt 2% av mottaget avfall deponerades för säker förvaring. SYSAV äger 40% av ÅGAB Syd AB, och ser oss som ett viktigt intressebolag.

Läs mer på www.sysav.se

Sydsten är ledande tillverkare och leverantör av fabriksblandad betong, krossprodukter och grus i Skåne, Blekinge och Halland. De är även utvecklare av dessa produkter och erbjuder tillhörande tjänster tillsammans med en unik kompetens inom de områden där produkterna används. Sydsten ägs till 50% av Skanska AB och 50% av Unicon Beton. 2016 hade de 113 anställda och omsatte ca. 529 MSEK. Sydsten äger 40% av ÅGAB Syd AB och är vår huvudleverantör av betong- och krossprodukter samt grus.

Läs mer på www.sydsten.se

Akkafrakt är en transport- och logistikkoncern i Sydsverige. Kunderna finns inom bygg, handel, industri, jordbruk och offentlig sektor. Företaget drivs som en ekonomisk förening och ägs av 200 åkare. Akkafrakt har 500 fordon i sin flotta och hade 2016 en omsättning på ca. 800 MSEK. Akkafrakt äger 20% av ÅGAB Syd AB och är vår huvudsakliga medleverantör vad det gäller transporter.

Läs mer på www.akkafrakt.se