ÅGAB Syd AB, 040 – 28 74 80, info@agabsyd.se

ÅGAB har anställt ny miljöchef. Vi välkomnar Eva Silfverberg som tar över stafettpinnen när Kent Högberg går i pension i augusti.
Eva kommer från en tjänst på LSR i Landskrona.