ÅGAB Syd AB, 040 – 28 74 80, info@agabsyd.se

Genom ett cirkulärt miljötänk återvinner ÅGAB dagligen dyrbara naturresurser. Vi använder och säljer återvinningsmaterial så långt det är möjligt. ÅGAB hjälper er på VÄGEN, på ÅKERN för att driva fram närodlat, vid grundläggning för er BOSTAD, vi grundar även för delar av SYDSVERIGES INFRASTRUKTUR. Vi pratar REN MARK!