ÅGAB Syd AB, 040 – 28 74 80, info@agabsyd.se

JUL & NYÅRSCONTAINER

ÅGAB erbjuder jul & nyårscontainer till fast pris Jul & Nyårshelgerna genererar alltid extra avfall och hårt belastade soprum, för att underlätta för fastigheten och de boende kan detta lösas på ett enkelt sätt med en tillfällig container. Hyr container för...

Halkbekämpning

Vi går nu in i den kalla årstiden då nästa frostnatt och köldperiod kan ligga runt hörnet. ÅGAB erbjuder det miljövänliga alternativet makadam/singel 2-4mm för spridning på väg-gång-cykel- och p-plats område. Hör av er med er volym- och...