ÅGAB Syd AB, 040 – 28 74 80, info@agabsyd.se

Nu finns nykrossad 0-90mm, 0-20mm och 0-2mm betongkross på ÅGAB i Skabersjö.
Finns nu även god tillgång på asfaltkross 0-20mm på anläggningarna i Skabersjö, Malmö och Lund.

Välkomna!