ÅGAB Syd AB, 040 – 28 74 80, info@agabsyd.se

ÅTERVINNING - hela vägen tillbaka och om igen

Från grusad vång, till plattsatt gång och allt däremellan!

Provtagning och Konsulttjänster

Jordbruk och Handelsträdgårdar

Plantering, Trädgård och Lekplatser

Industri-, Bygg- och Entreprenadprojekt

Vi står lika stadiga i den skånska myllan som på asfalt!

Renare mark

Vi arbetar för renare mark, mot föroreningar i mark och vatten

Renare mark är ett nationellt nätverk vars syfte är att vara ett ”Forum för att främja utvecklingen inom efterbehandling av föroreningar i mark och vatten”. Marksanering kräver att flera olika och spridda kompetenser arbetar tillsammans för att lösa ett växande miljöproblem. Detta nätverk skapades för att samla ett brett fält av kompetenser inom efterbehandling. Vi på ÅGAB vill aktivt vara med och påverka, därför ser vi kopplingen till Renare Mark som en viktig del i att målmedvetet utveckla framtidens återvinning.