ÅGAB Syd AB, 040 – 28 74 80, info@agabsyd.se

ÅTERVINNING - hela vägen tillbaka och om igen

Från grusad vång, till plattsatt gång och allt däremellan!

Provtagning och Konsulttjänster

Jordbruk och Handelsträdgårdar

Plantering, Trädgård och Lekplatser

Industri-, Bygg- och Entreprenadprojekt

Vi står lika stadiga i den skånska myllan som på asfalt!

Processer

Provtagning, spårbarhet och certifieringar

Processtänket är en självklarhet för alla medarbetare på ÅGAB. Det genomsyrar hela vår verksamhet från första kontakt till slutförande och uppföljning av våra olika projekt. Vi följer våra delägares certifieringar för både Kvalitet (ISO 9001:2015) och Miljö (ISO 14001:2015) Vi arbetar även med våra kunders certifieringskrav för bland annat kvalitet. Här kan t. ex. nämnas Hasselfors Garden.