ÅGAB Syd AB, 040 – 28 74 80, info@agabsyd.se

ÅTERVINNING - hela vägen tillbaka och om igen

Från grusad vång, till plattsatt gång och allt däremellan!

Provtagning och Konsulttjänster

Jordbruk och Handelsträdgårdar

Plantering, Trädgård och Lekplatser

Industri-, Bygg- och Entreprenadprojekt

Vi står lika stadiga i den skånska myllan som på asfalt!

Kvalitet och Miljö

Vi följer riktlinjerna för kvalitet och miljö

ÅGAB Syd AB utvecklar och bearbetar avfall avsett för bygg- och anläggningsändamål för den fysiska miljön där människor ska bo, arbeta och resa på. Som en viktig del i samhällsbyggandet tar vi ett stort ansvar för miljön i våra leveranser. Vår verksamhet ska bedrivas på ett miljöanpassat och framtidsinriktat sätt, för att underlätta ett ansvarsfullt samhällsbyggande. Målet är att vara ledande inom återvinning samt att det vi producerar åt våra kunder såväl som vår egen verksamhet ska ha en så nära noll miljöpåverkan som möjligt. Var och en som arbetar i ÅGAB Syd AB följer dessa riktilinjer i sitt dagliga arbete. Parallellt och i symbios med varandra löper miljöarbete och kvalitetssäkring.