ÅGAB Syd AB, 040 – 28 74 80, info@agabsyd.se

Nya moduler för kontor och omklädning sätts på plats på Ågabs huvudanläggning i Skabersjö och tas i drift kommande veckor för att möta vår expansion.