ÅGAB Syd AB, 040 – 28 74 80, info@agabsyd.se

Ågab Syd förvandlar avfall till återvunnen resurs och ny kostnadseffektiv råvara i form av siktad matjord 0-20mm, asfaltkross 0-20mm, betongkross (fogsand) 0-2mm och betongkross 0-90mm. Ibland har vi även andra tillfälliga storlekar på bärlager och fyllnadsmaterial. Välkomna till Ågabs anläggningar i Malmö, Skabersjö och Lund!