ÅGAB Syd AB, 040 – 28 74 80, info@agabsyd.se

Provtagning och Konsulttjänster

Jordbruk och Handelsträdgårdar

Plantering, Trädgård och Lekplatser

Industri-, Bygg- och Entreprenadprojekt

Vi står lika stadiga i den skånska myllan som på asfalt!

ÅTERVINNING - hela vägen tillbaka och om igen

Från grusad vång, till plattsatt gång och allt däremellan!

Provtagning & Konsulttjänster

ÅGABs miljö- och återvinningsexperter tar prover före projektstart

Miljömyndigheterna kräver att prover tas innan större byggprojekt startar. Vi ser gärna att vi får analysresultaten tidigt för att kunna skicka massorna till rätt mottagning. När det saknas analys kan vi ta prover med fältinstrument, samt samla in prover för analyser. Våra erfarna miljö- och återvinningsexperter är med tidigt i de större byggprojekten. De gör en provtagningsplan och tar prover som analyseras på ackrediterat laboratorium som vi arbetat med i många år. Utifrån analysresultaten kan man sedan lägga upp en strategi och handlingsplan från grund till färdigt utförande. Ibland är vi är även med när själva byggprojektet är slut och arbetet med anläggning tar vid. Vi bistår även när det är dags att anlägga trädgårdar, lekplatser, parkeringar etc.