ÅGAB Syd AB, 040 – 28 74 80, info@agabsyd.se

Plantering, Trädgård och Lekplatser

Vi står lika stadiga i den skånska myllan som på asfalt!

Industri-, Bygg- och Entreprenadprojekt

ÅTERVINNING - hela vägen tillbaka och om igen

Från grusad vång, till plattsatt gång och allt däremellan!

Provtagning och Konsulttjänster

Jordbruk och Handelsträdgårdar

Plantering, Trädgård och Lekplats

Allt för er plantering, trädgård och lekplats

Står ni i begrepp att anlägga ny trädgård med rabatter, gräsmattor, sandlådor, plattsätta olika ytor, så erbjuder vi inte bara jord, sand och grus för detta ändamål. Vi har också ett stort sortiment av plattor marksten och gräs. Behöver du förbättra din infartsväg eller din uppställningsplats har ÅGAB materialet återvunnit eller nytt. När ni väljer jord, sand och fyllningsmassor – välj med omsorg. Vi har ett stort urval av material. Eget återvunnet, specialblandningar för olika ändamål. Fråga oss gärna så guidar vi er rätt. Berätta vad ni tänker plantera och var, vilka ytor som ska sten- och eller plattsättas och var. Ett bra grundarbete gör all skillnad i världen. Ni har också möjligheten att sälla er till oss och slå ett slag för miljön och våra begränsade resurser. Fundera på om något av våra återvunna material kan vara ett alternativ.