ÅGAB Syd AB, 040 – 28 74 80, info@agabsyd.se

Jordbruk och Handelsträdgårdar

Plantering, Trädgård och Lekplatser

Industri-, Bygg- och Entreprenadprojekt

Vi står lika stadiga i den skånska myllan som på asfalt!

ÅTERVINNING - hela vägen tillbaka och om igen

Från grusad vång, till plattsatt gång och allt däremellan!

Provtagning och Konsulttjänster

Jordbruk & Handelsträdgårdar

Provtagning och analys skapar den optimala odlingsmarken

Jordbruk och handelsträdgårdar är en kategori av återkommande kunder.
Vi erbjuder dem avancerad analys och provtagning av odlingsbar mark.
Ett gediget förarbete optimerar och säkerställer en god skörd. Vi hjälper
våra kunder hela vägen och ombesörjer med all nödvändig dokumentation.

I samarbete med våra kunder tar vi fram den idealiska miljön för specifika grödor
och för känslig mark. Vi har rätt kompetens och utrustning för avancerad provtagning.
Avtal med ackrediterade laboratorier för snabba analyser av proverna
är en självklarhet. Våra projekt dras inte i långbänk. Tiden är ofta en viktig faktor
för många projekt och vi vill att känsliga grödor så snabbt som möjligt skall odlas
igen. Vi erbjuder täckning av blöta åkerpartier och uppfyllnad av branta odlingsbara
ytor så de blir brukningsbara på ett rationellt sätt med dagens jordbruksmaskiner.
Detta kräver ofta tillförsel av nya jordmassor med rätt värden och
tillstånd från Miljö & Hälsa i kommunen eller Länsstyrelsen.