ÅGAB Syd AB, 040 – 28 74 80, info@agabsyd.se

Industri-, Bygg- och Entreprenadprojekt

Vi står lika stadiga i den skånska myllan som på asfalt!

ÅTERVINNING - hela vägen tillbaka och om igen

Från grusad vång, till plattsatt gång och allt däremellan!

Provtagning och Konsulttjänster

Jordbruk och Handelsträdgårdar

Plantering, Trädgård och Lekplatser

Industri, Bygg & Entrepenad

ÅGAB är med i projekten, från början till ibruktagning

Alla större byggprojekt omfattas av kraven från våra miljömyndigheter på
att provtagning ska tas före start. Detta för att undvika obehagliga och kostsamma
överraskningar längre fram i projektet. ÅGAB arbetar naturligtvis enligt
alla gängse regler och paragrafer. Vi gör det med både kvalitets- och miljöcertifi
eringar enligt ISO9001 och ISO1400 i ryggen.

Vi utför fältprovtagning och analys i ett tidigt skede för att säkerställa en trygg
start av byggprojektet. Provanalysernas resultat kan ibland föranleda siktning
och sanering av befintliga schaktmassor. Detta kan ske på plats eller vid någon
av våra anläggningar runt om i Skåne. Det kan också innebära att vi ersätter
med nytt fyllnadsmaterial. Vi är närvarande genom hela processen med olika
insatser, från start till färdigställande för inflyttning eller ibruktagning.