ÅGAB Syd AB, 040 – 28 74 80, info@agabsyd.se

Industri, Bygg och Entreprenad

ÅGAB’s produkter...

-Här finns våra anläggningar i Skåne...

-Det är vi som är ÅGAB...

SORTERINGSMALL FÖR BYGG- OCH ANLÄGGNINGSAVFALL

OMÅLAT TRÄ
Storlek: Max 0,6 x 0,6 x 2,5 m.
Rent trä/virke (mindre mängd spik, gångjärn etc får ingå.)

MÅLAT TRÄ
Storlek: Max 0,6 x 0,6 x 2,5 m.
Trä – målat, tapetserat
Trä – förorenat (Ej FA)
Spånplattor – rena, målade, tapetklädda.
Masonit – rena, målade, tapetklädda (mindre mängd spik, gångjärn etc får ingå.)

BRÄNNBART
Sågspån – ej dammande (kraftig säck)
Emballage, plast * Fönster (inkl. glas)
Mattor – kork, linoleum etc
Plast, takpapp, PE-rör
Storlek: Max 0,3 x 0,3 x 1 m.

GIPSSKIVOR
Ej reglar, trä och plåt

BLANDAT AVFALL FÖR EFTERSORTERING
UTAN GIPS OCH ISOLERIN
G
Övrigt blandat avfall
Storlek: 0,6 x 0,6 x 2,5 m.

BLANDAT AVFALL FÖR EFTERSORTERING MED GIPS OCH /ELLER ISOLERING
PVC-mattor/rör
Övrigt blandat avfall
Storlek: 0,6 x 0,6 x 2,5 m.

PLANGLAS
Ej bågar och tätningslister

SKROT & DIVERSE
Sorteras i lämpliga delar
Armeringsjärn, Lättreglar, Stålreglar, Ventilationstrummor – plåt
Fläktaggregat
Avloppsrör (bly avskiljs vid behov)
Kabel, aluminium

MINERALULL
Hanteras enligt föreskrifter

MINERALISKA MASSOR
Lättbetong, Leca, betongrör, betong, tegel
* Sanitetsporslin
Storlek: Max 2,5 m.

STEN & TEGEL
Till sortering

BETONG
Betong oarmerad och armerad

PLAST FÖR ÅTERVINNING
Hanteras enligt föreskrifter

FARLIGT AVFALL
Batterier, kemikalier, fogmassa,
limrester, mm hanteras separat