ÅGAB Syd AB. Tel. 040 – 28 74 80 E-post: info@agabsyd.se

ÅTERVINNING - hela vägen tillbaka och om igen

Från grusad vång, till plattsatt gång och allt däremellan!

Provtagning och Konsulttjänster

Jordbruk och Handelsträdgårdar

Plantering, Trädgård och Lekplatser

Industri-, Bygg- och Entreprenadprojekt

Vi står lika stadiga i den skånska myllan som på asfalt!

Johan Nilsson, VD

Jag heter Johan Nilsson och är företagets VD samt ansvarig för marknad och försäljning. Vill du få kontakt med mig så når du mig via:

0764-66 39 76

 

040-28 74 82

 

johan.nilsson@agabsyd.se

 

Rikard Enehill, Acc. Manager

Jag heter Rikard Enehill och jobbar med marknad, försäljning och sociala medier. Vill du få kontakt med mig så når du mig via:

0764 -66 39 82

 

040-28 74 84

 

rikard.enehill@agabsyd.se

 

Jerker Jönsson, Terminalchef för Skabersjö och Ystad och ansvarig för våra schakttippar

Jag heter Jerker och ansvarar för terminalerna i Skabersjö och Ystad, dessutom har jag hand om Schakttippar och viss försäljning. Vill du få kontakt med mig så når du mig via:

0706-88 03 04

 

040-28 74 89

 

jerker.jonsson@agabsyd.se

 

Kent Högberg, Miljöchef

Jag heter Kent Högberg och är miljöchef samt administrativt ansvarig. Ansvarar dessutom för våra tippar. Vill du få kontakt med mig når du mig via:

0722-01 80 15

 

040-28 74 85

 

kent.hogberg@agabsyd.se

 

Patrik Buxhoeveden, Produktionschef

Jag heter Patrik von Buxhoeveden och är produktionschef på våra anläggningar dessutom sysslar jag med försäljning. Vill du få kontakt med mig når du mig via:

0703-79 47 52

 

040-28 74 86

 

patrik.buxhoeveden@agabsyd.se

 

Camilla Nilsson, Våg, fakturor & transportansvarig

Jag heter Camilla Nilsson och är företagets viktigaste person. Jag ansvarar för vågen, fakturor, ekonomi och transportplanering. Vill du få kontakt med mig når du mig via:

0722-11 02 15

 

040-28 74 80 (Växel)

 

camilla.nilsson@agabsyd.se

 

Jonas Holmkvist ,Terminalchef för anläggningarna i Maskängen Lund och Utögatan, Malmö.

Jag heter Jonas och ansvarar för terminalerna i Maskängen Lund och Utögatan Malmö. Vill du få kontakt med mig når du mig via:

0764-66 39 28

 

040-28 74 80 (Växel)

 

jonas.holmkvist@agabsyd.se

 

Thomas Karlsson, Vågadministratör och kundservice

Jag heter Thomas Karlsson och jobbar som våg-administratör och med övrig kundservice. Vill du få kontakt med mig når du mig via:

0764-663962

 

040-28 74 80 (Växel)

 

thomas.karlsson@agabsyd.se