ÅGAB Syd AB. Tel. 040 – 28 74 80 E-post: info@agabsyd.se

ÅTERVINNING - hela vägen tillbaka och om igen

Från grusad vång, till plattsatt gång och allt däremellan!

Provtagning och Konsulttjänster

Jordbruk och Handelsträdgårdar

Plantering, Trädgård och Lekplatser

Industri-, Bygg- och Entreprenadprojekt

Vi står lika stadiga i den skånska myllan som på asfalt!

Nyheter

Ågab bidrar till en hållbart samhälle genom att rena och återvinna avfall till ny resurs

Ågab Syd förvandlar avfall till återvunnen resurs och ny kostnadseffektiv råvara i form av siktad matjord 0-20mm, asfaltkross 0-20mm, betongkross (fogsand) 0-2mm och betongkross 0-90mm. Ibland har vi även andra tillfälliga storlekar på bärlager och fyllnadsmaterial. Välkomna till Ågabs anläggningar i Malmö, Skabersjö och Lund!

Reparation av gräsmatta och efter vårens och sommarens värmebölja? Anläggning eller påfyllning av jord i rabatter?

Äntligen har regnet kommit som på sikt återställer växters och grönytors välmående! Ågab tillverkar och säljer dressmaterialet som kan reparera och täta er gräsmatta efter en torr vår och sommar.

K-dress för gräsmattan

K-Dress används till skötsel och föryngring av etablerade gräsytor. Lättarbetad och jämn torv- och sandblandning med kalk och gödsel. Den gödslar, kalkar och jordförbättrar samtidigt. Jordblandningen sprids ut jämt på gräsytan gärna efter luftning av gräsmatta. Den ska krattas ner till botten av gräset. Använd max 2cm tjockt lager vid dressning. Materialet kan hämtas på Ågabs skabersjöanläggning med personbilssläp, 350:- inklusive moms. Max 1000 kg. Materialet kan även levereras i storsäck eller på bulk, fråga då pris för er leveransadress !

Anläggning av rabatt, påfyllnad av jord eller jordförbättring

Ågab – Återförsäljare av Hasselfors jordar

Ågab tillverkar och säljer även Hasselfors premium jordar utöver vår siktade återvunna matjord. Är du osäker vilken jord som passar ert projekt? Fråga oss så det blir rätt från början! Materialet kan hämtas på Ågabs skabersjöanläggning med personbilssläp, 350:- inklusive moms. Max 1000 kg. Materialet kan även levereras i storsäck eller på bulk, fråga då pris för er leveransadress !